วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา ตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีนายวิชิต ธรรมฤทธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ สาระภูมิและ นายสายัญ ศิริงาม เป็นคณะกรรมการในการนิเทศครั้งนี้

no images were found