อบรมหลักสูตรครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School

เมื่อวันที่วันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารครูอาจารย์โรงเรียนอมตะวิทยา / วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมรัตนาภรณ์

no images were found