คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมถวายวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมถวายวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 61 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

no images were found