วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

 

no images were found