วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมเดินขบวน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมเดินขบวน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ๖๑
เมื่อวันพหัส ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑