วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่2/2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่2/2561 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561