วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเปิดรับสมัคครูช่างยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเปิดรับสมัคครูช่างยนต์ สนใจสมัคได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทร  043-491515  ,  อ.ประวิช 095-9646150 

 https://www.facebook.com/Amtech.AM