ถวายราชสดุดี ร.๖เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำการถวายราชสดุดี โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพร้อมใจกันกระทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ อาคาร ๕๐ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ