ครอบครัวนางสาวกมลพร กระแสร นักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่1แผนกการโรงแรม ได้มอบพัดลมให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจำนาวน 4 ตัวเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

ครอบครัวนางสาวกมลพร กระแสร นักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่1แผนกการโรงแรม ได้มอบพัดลมให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจำนาวน 4 ตัวเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ