วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโอกาสต่อไป 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง