วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นร-นศ ที่ได้ไปแข่งขันทักษะวิขาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 33

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นร-นศ ที่ได้ไปแข่งขันทักษะวิขาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 33 โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทน นร-นศ ที่ได้รับเหรียญรางวัล
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ