วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครู สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาขาพลศึกษา สาขาสารสนเทศ สาขาช่างยนต์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อสอบถามสมัคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 0614638883 0433491515

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครู สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาขาพลศึกษา สาขาสารสนเทศ สาขาช่างยนต์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อสอบถามสมัคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 0614638883 0433491515