พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอมตะวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนอมตะวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
7 มีนาคม 2562