วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช ปวส ปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช ปวส ปีการศึกษา2561 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ