บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา