“วันที่ 31 พฤษภาคม 62 วันงดสูบบุหรี่โลก”

“วันที่ 31 พฤษภาคม 62 วันงดสูบบุหรี่โลก”

นายอภิชาติ เกตุภูเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษากล่าวเปิดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพผู้สูบบุหรี่ ผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับควัน จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และ ให้รัฐบาลชุมชน ประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรม