วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอมตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง