สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมงาน “พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง