แนะแนวจากFamilyMart : แฟมิลี่มาร์ท

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก FamilyMart : แฟมิลี่มาร์ท เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ หากนักเรียนนักศึกษา คนใด สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี