ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอมตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้นำอาหาร ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่ม มอบให้กับผู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น