แจ้งกำหนดการปิด/เปิดภาคเรียน 1/2562

*** แจ้งกำหนดการปิด/เปิดภาคเรียน ***
กำหนดการ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562
และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
**** วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ****