ร่วมขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ เทศบาลหนองสองห้อง เข้าร่วมขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณี อันงดงามของไทย ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น