โครงการอบรมจราจรสำหรับนักเรียนนักศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “อบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร สำหรับนักเรียนนักศึกษา” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ต้องขอขอบคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ จาก สภ.หนองสองห้อง ที่มาให้ความรู้ในการใช้ถนน และกฎหมายจราจร สำหรับคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้