ทำความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท BSA บริษัทในเครือ ปตท.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ร่วมลงนามทำความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท Business Services Alliance Co.,Ltd (BSA) บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท. โดย คุณอัฏฐวัฒน์ บรรทัดจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการงานขายธุรกิจค้าปลีก และคณะ เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้