การทำเบเกอรี่ แผนกวิชาการโรมแรม

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายโชติธนากรณ์ โชติธนเศรษฐ์
ตำเเหน่ง Executive Chef โรงแรม สยามริเวอร์รีสอร์ท ( SiamRiverResort )
จังหวัดชัยภูมิ ที่มาให้ความรู้และสาธิตการทำเบเกอรี่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ทั้งนี้โดยมี นายปวิช ถ้วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมกับ นางสาวชญาดา พรมวัน ผู้จัดการสถานศึกษา กล่าวสรุปโครงการและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา มีความสุขกับการทำเบเกอรี่ในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา แผนกการโรงแรมตลอดการอบรม