แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น เข้ามาทดสอบ นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการวัดและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ก่อนจบการศึกษา และผ่านมาตรฐานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน