ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และโรงเรียนอมตวิทยา โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองสองห้อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนอมตวิทยา