วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ งานความร่วมมือและบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ งานความร่วมมือและบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 1 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชน ชาวบ้าน นักเรียนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย