วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมกันตัดเย็บ Mask ปิดปาก เพื่อใช้ในสถานะการณ์ การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 COVID-19