วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองสามารถ กดไปที่ลิงค์ แล้วกรอกรายละเอียด แนบเอกสาร ได้เลยครับ

หากจะเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ก็สามารถมาสมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติดังนี้

✔️ สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อ

✔️ อย่าลืมพกเจลล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ มาด้วยเสมอ

✔️ เว้น ร ะ ย ะ ห่ า ง ทางสังคม 2 เมตร

กดไปที่ลิงค์ แล้วกรอกรายละเอียด ได้เลยครับ

https://system.schoolbright.co/PreRegister/RegisterStart.aspx?id=WnoWnvRagvgvrf0121