วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น