วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประกาศแจ้งกำหนดการ 📣📣 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 ดังนี้

👉👉 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
👉👉 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 – กิจกรรมลงทะเบียนเรียน และรับตารางเรียน – นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนก 👉👉 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 – กิจกรรมแผนกสัมพันธ์และลงทะเบียนเรียน – นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนก
⌚⌚เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ทุกกิจกรรม
👕👕👟การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดพละให้สุภาพ
😷😷🦠 และสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-491515