วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับบริษัท BSA บริษัทในเครือ ปตท.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับบริษัท BSA บริษัทในเครือ ปตท. ทำความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ปตท.กรุ๊พจำกัด เพื่อจัดหาสถานประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และสำเร็จการศึกษาแล้ว