วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ บริษัท Smart(2015)services Co.,Ltd

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ บริษัท Smart(2015)services Co.,Ltd
จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ โรงเรียนในโรงงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โทร 043-491515 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.