ประชุมผู้ปกครอง และชี้แจงผลการเรียนพร้อมรับอุปกรณ์เรียนฟรี 2563

140 รูปภาพ · Updated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยวิทยาลัยมีการจัดที่นั่งให้มี ร ะ ย ะ ห่ า ง มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดบริการอุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอพ ไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19