พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัตน์ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธาน โดยถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูน้อยลง