พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์
ขันช้อน ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส วันวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ วันแม่แห่งชาติ ดั่งเช่นตลอดมา