เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) นำโดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน – นักศึกษา ณ สหการร้านค้า บ้านหนองคลองเจริญ ซึ่งนายสมัย หลินศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล สำโรง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการออกบริการชุมชนในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่มาบริการผู้ปกครอง ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ครู นักเรียนโรงเรียน หนองคลองดอนแดง อาทิ การซ่อมรถจักรยานยนตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรม สอนทำน้ายาล้างจาน สอนจับผ้า แจกสบู่ล้างมือ ฟรีตลอดงาน…