วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ท่านรองปวิช ถ้วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าพบปะพูดคุยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง กับผู้ปกครอง โดยทางวิทยาลัยมีการแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 29 กันยายน จะเป็นส่วนของฝั่งบริหารธุรกิจ และวันที่ 30 กันยายน จะเป็นส่วนของช่างอุตสาหกรรม ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้