ขบวนแห่ กฐินสามัคคี ร่วมกับชุมชน อำเภอหนองสองห้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร แม่ค้า ผู้ปกครอง ร่วมตั้งกองกฐินและแห่รอบชุมชนในอำเภอหนองสองห้อง เพื่อร่วมสมทบ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดรัตนนิมิต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น