วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชน ในอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพหลัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชน ในอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพหลัก กองกฐินครั้งนี้ โดยได้ถวาย ณ วัดรัตนนิมิตร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓