วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น