วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕. .
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
.
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ