พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติฯ พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ เทศบาลอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น