วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประกาศ มาตรการ ข้อปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบ 2 ในระหว่างช่วงที่ปิด เทศกาลปีใหม่ และในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้