เกียรติยศ ครูดีศรีหนองสองห้อง วันที่ 5 เมษายน 2564

เกียรติยศ ครูดีศรีหนองสองห้อง วันที่ 5 เมษายน 2564ผู้ได้รับใบอณุญาต คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ และรับเกียรติบัตรในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพิธีได้จัดให้มีจุดคัดกรอง และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านจุดวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมื้อด้วยเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19