โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนไทยนิยม โดย นายอภิชาติ เกตุภูเขียวรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ถางหญ้า บริเวณชุมชน และรอบๆวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษ์ท้องถิ่น และช่วยกันดูแลความสะอาดภายในท้องถิ่นของตนเอง