📣📣✨ขอแสดงความยินดี✨📢📢 _________นายปวริศ ชาติทอง ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประจำปีการศึกษา 2564