วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ส่งผลงาน การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ส่งผลงาน การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้นำเสนอผลงานโครงการ ยิ่งออมยิ่งได้ Book money 👉ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
1 นางสาววรรณภา แสนเจ๊ก สาขาการบัญชี
2 นางสาวรัชฎาภรณ์ โสระชัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 นายชัชวาล ชมภู สาขาอิเล็กทรอนิกส์
4 นายปิยะวัฒน์ นามหานวล สาขาการโรงแรม
โดย มี อ.อริญธร พรชัย ครูที่ปรึกษา