วันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โดยมี นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีอ่านคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสอง